Parenteel van Albert HILLINCK


 
I.1    Albert HILLINCK, geboren vor 1520.
Gehuwd voor de kerk met Eltke HILLINCK, 30.03.1540: Eltke Hillinck en Albert Hillinck als mede-erfgenaam van Else ter Borch pastoor te Middeling.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Derck (zie II.1).

II.1    Derck HILLINCK, geboren ca. 1538, overleden 1574-86 te Sellingen. Betaalde hoenderbelasting in het Kerspel Selligen: 1568-1575 Derck Hillinck onder de eigenerfden. Zoon van Albert HILLINCK (zie I.1) en Eltke HILLINCK.
Gehuwd voor de kerk met N N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harm (zie III.1).

III.1    Harm HILLINCK, geboren ca. 1562/8 te Sellingen, overleden 1616-32 te Sellingen, 11.11.1586 Geistelicher Jurisdictie: Hannenn Hillinge, twe daler facit. Zoon van Derck HILLINCK (zie II.1) en N N.
Gehuwd voor de kerk met N N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Claes HILLING, geboren ca. 1595 te Sellingen, overleden 1628-32 te Sellingen, 15.11.1628 In saecken Johan Frerix requirante tegens Wibbe Berents gerequireerde, questieus wegen d'Examinatie van Claes Hillinghe en Awe Joachims.
15.12.1632 In saken Wilteke Christiaen tot Bellingawolde, impt, versoeckende, dat Tonjes Hillingh, als erfgename van sijn zal. broeder Claes Hillingh, gedagede, muchte werden condemneert, omme hem te betalen sevende half guldens ter oorsaken van een geleende en verbrachte roer. Daertegens de voors. gedagede excipiendo versocht, dat impt sijn betalinge muchte soecken Uut twee ossen bij sijn broeder Johan Hilling staende, Onder presentatie soo verne hij daer Uut niet betaelt kan werden dese schulde Uut sijn middelen te betalen. Is gedagede gecondemneert omme impt de gevorderde penningen binnen tijn dagen te betalen.


   2. m  Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2).
   3. m  Johan HILLING (Kolter, später Eyßing) (zie IV.4).
   4. v  Geescke, geboren ca. 1604 te Sellingen, overleden na 11.10.1627.

IV.2    Tonnis Harms HILLINGH, geboren ca. 1598 te Sellingen, overleden 1658-1660 te Sellingen, 21.05.1624 Hans Gorinck hefft Tonnijs Hillinck in den arm gewondet, daer van door den vader verdragen op twee daler. Zoon van Harm HILLINCK (zie III.1) en N N.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen, vóór 29.10.1629 met Alcke N, geboren ca. 1603, ovl. na 20.04.1659. Dochter van Eiske N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ede Tonnis (zie V.1).
   2. v  Hiske, geboren ca. 1633 te Sellingen, overleden na 12.06.1661.
   3. v  Geertien, geboren ca. 1635 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Blijham, voor 1659 met Jan Warneckes NIJMEIJER.
   4. v  Jantien Tonnis (zie V.7).
   5. v  Lucke (zie V.9).
   6. v  N, geboren ca. 1641 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Bourtange met Sweer Tjaerts WEDERSPAN.
   7. v  Wendelke Tonnis (zie V.13).
   8. m  Harm Tonnis (zie V.14).

V.1    Ede Tonnis HILLINGH, geboren ca. 1630 te Sellingen, overleden na 12.06.1661, overleden na 1709 Sellingen. 09.02.1709 Eedo Hilling als erfgenaam van zijn vader Tonnis Hillingh. Zoon van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen met Ancke N, geboren ca. 1635.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Berent Edes (Hilling) (zie VI.1).
   2. v  Geesje (zie VI.4).

VI.1    Berent Edes HILLINGH (Hilling), geboren ca. 1680 te Sellingen, overleden 1742-50 te Sellingen, zoon van Ede Tonnis HILLINGH (zie V.1) en Ancke N.
Gehuwd voor de kerk ca. 1710 te Sellingen met Wendel N, geboren ca. 1685, overleden 1739-42 te Sellingen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Swaantien (zie VII.2).
   2. m  Ede Berents (zie VII.3).
   3. v  Ancke, geboren ca. 1715 te Sellingen, overleden na 23.11.1742.
   4. m  Harm, geboren ca. 1718 te Sellingen, overleden na 23.11.1742. ? Heirat in Bourtange am 10.11.1737 mit Talle Wolberts, van Vriescheloo?
   5. v  Else, geboren ca. 1720 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Boertange met Jelijs Jochems SERVAES.
   6. m  Jan HILLING (Hillingh) (zie VII.10).

VII.2    Swaantien HILLINGH, geboren ca. 1710 te Sellingen, overleden nach 1742, dochter van Berent Edes HILLINGH (Hilling) (zie VI.1) en Wendel N.
Gehuwd voor de kerk te Bourtange met Jan HEIDEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wendel, gedoopt op 11.12.1740 te Sellingen (getuige(n): -). Eltern: Jan Heideman en Swaantjen Berents.
   2. v  Aeltien, gedoopt op 17.11.1743 te Sellingen (getuige(n): -). Eltern: Jan Heideman en Swaantien Berents.

VII.3    Ede Berents HILLINGH, geboren ca. 1712 te Sellingen, overleden 1754-1755 te Sellingen. Het bezit van Ede Berent Hilling is toegevallen aan de diaconie van Sellingen, waarschijntijk voor het onderhoud van zijn nagelaten zoontje Berent. Zoon van Berent Edes HILLINGH (Hilling) (zie VI.1) en Wendel N.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23.11.1742 te Sellingen, 23.11.1742Huwelijkscontract te Sellingen tussen Ede Berents Hilling en Geertien Roelfs Smeenk. De bruidegom neemt zijn bruid op in zijn behuizing en bezittingen. Hij moet uitkeren 10 Car.gld. aan elk van zijn broers en zusters:
Swaantien (de oudste), Ancke, Harm, Else en Jan Bernts.
Verder moet hij zijn vader Berent Edes onderhouden.
Dedingsluiden bruidegom: Berent Edes - vader / Jan Heideman - zwager / Ancke Berents - zuster / Harm Berents - broer / Else Berents - zuster / Jan Berents - broer.
Idem bruid: Jan Harms-zwager / Hillegien Roelfs-zuster / Griete Roelfs-zuster / Berent Roelfs-broer.
Getuigen: Jann Jans (8) en Wessel Hindriks. Echtgenote is Geertien SMEENK (Roeffs Smeenk), geboren ca. 1719 te Sellingen, overleden 1746-1749 te Sellingen, dochter van Meester Roelef SMEENK en Eiske TRENNING (Berents Trenning).
Gehuwd voor de kerk (2) op 17.01.1750 te Sellingen, 17.01.1750 Huwelijkscontract tussen Ede Berents en Hinderkien Jans.
De bruidegom neemt zijn bruid op in zijn behuizing. De bruid mag na bruidegoms doof blijven wonen in de kubbinge van zun huis zonder kosten. Indien de bloedverwanten van het zoontje Berent iets ondernemen, krijgt hij een kindsdeel uitgekeerd.
Dedingsluiden: Ede Berents / Swaantjen Berents / Trientien Jans.
Getuigen: Jan Harms (8) en Harm Klaassens. Echtgenote is Hinderkien JANS, geboren ca. 1720, overleden na 1753.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elsien, gedoopt op 06.12.1743 te Sellingen, overleden vor 1746.
   2. v  Elsien, gedoopt op 23.05.1745 te Sellingen.
   3. v  Wendel, gedoopt op 11.09.1746 te Sellingen, overleden voor 1750.
   4. m  Berent, geboren ca. 1748.
Uit het tweede huwelijk:
   5.   Hann, gedoopt op 11.03.1753 te Sellingen.

VII.10    Jan HILLING (Hillingh), geboren ca. 1722 te Sellingen, zoon van Berent Edes HILLINGH (Hilling) (zie VI.1) en Wendel N.
Gehuwd voor de kerk te Nieuwe Schans met Derkje HARMENS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harm, geboren op 17.01.1765, gedoopt op 20.01.1765 te Nieuweschans (getuige(n): -).
   2. m  Beerent, geboren op 18.12.1766, gedoopt op 21.12.1766 te Nieuweschans (getuige(n): -).

VI.4    Geesje HILLINGH, geboren ca. 1685 te Sellinen, dochter van Ede Tonnis HILLINGH (zie V.1) en Ancke N.
Gehuwd voor de kerk (1) te Sellingen met Antonie Christiaans LINGENHUIS, geboren vor 1690, overleden vor 1712.
Gehuwd voor de kerk (2) te Bourtange. Martÿn Claré van Dresden Soldaet, en Geesje Weduwe van Antoni Christiaens met Martijn (Martÿn) CLARÉ (Klaar), soldaat, van Dresden, geboren vor 1692 te Dresden.
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Hans George, geboren op 05.02.1713 te Bourtange. Een Soontje van Martÿn Clarè Soldaet onder de Cap. En Commendewr Schainck, en Geesje sÿn huÿsvrouw, en is genoemt Hans George.

V.7    Jantien Tonnis HILLINGH, geboren ca. 1637 te Sellingen. Jantien Tonnis Hillingh erft 1/7 deel van het erve Hilling. Dochter van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen met Lummert LAMMERTS, geboren ca. 1630, overleden na 1689 te Hoorn, zoon van Lammert N.N. en Jantien CLAESENS.
Uit dit huwelijk:
   1.   Gedoopt op 06.05.1660 te Bijiham.
   2. m  Hindrick, geboren ca. 1665, overleden 1729-33 te Sellingen, kinderen: niet bekend.
Gehuwd voor de kerk met N.N. N.N.
   3. v  Alcke, geboren op 04.08.1667 te Moerheem.
   4. m  Claes (Claes Lammerts Wever) (zie VI.10).

VI.10    Claes LAMMERTS (Claes Lammerts Wever), geboren ca. 1670 te Hoorn ? Overleden na 1758 te Sellingen, zoon van Lummert LAMMERTS en Jantien Tonnis HILLINGH (zie V.7).
Gehuwd voor de kerk ca. 1700 te Sellingen met N.N. N.N. Overleden na 1716.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harm (Harm Claessens Wever), geboren ca. 1705 te Sellingen, overleden 1781 te Sellingen, ws. ongehuwd.
   2. v  Swaenije KLAASSENS (zie VII.15).

VII.15    Swaenije KLAASSENS, geboren ca. 1708 te Sellingen, overleden na 1783, dochter van Claes LAMMERTS (Claes Lammerts Wever) (zie VI.10) en N.N. N.N.
Gehuwd voor de kerk te Haren met Wolbert N.N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert (Geert Wolberts), geboren ca. 1738, overleden na 10.1783, overleden na 15.10.1783, 15.10.1783 Geert Wolberts te Emmelen onder hat Kerspel Nieuwe Haeren, als gemachtigde van zijn moeder Swaantje Klaassens ook aldaar woonachtig, verkoopt aan Jantje Jans de weduwe van Hindrik Hindriks te Sellingen:
een akker bouwland op de Noordesch, belendent N. Sellinger pastorie / O.en W. boeregrond / Z. Harm Harms (Schoenmaker).
Koopsom 105 gld.


V.9    Lucke HILLINGH, geboren ca. 1639 te Sellingen, dochter van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen, voor 1676 met Jannes LIGTEVOET.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes LICHTVOET (Ligtevoet) (zie VI.12).
   2. v  Alcke Jans (zie VI.15).
   3. v  Catharina LICHTVOET (zie VI.17).

VI.12    Johannes LICHTVOET (Ligtevoet), geboren vor 1683. Abkunft unsicher! Zoon van Jannes LIGTEVOET en Lucke HILLINGH (zie V.9).
Gehuwd voor de kerk met Swaentje ROELEFFS.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roeleff, gedoopt op 10.06.1703 te Bourtange (getuige(n): -).
   2. v  Lucke, gedoopt (f) op 08.11.1705 te Bourtange (getuige(n): -).
   3. v  Etje, gedoopt op 27.11.1707 te Bourtange (getuige(n): -).
   4. m  Johannes, gedoopt op 09.12.1708 te Bourtange (getuige(n): -).
   5. m  Claes, gedoopt op 05.06.1712 te Bourtange (getuige(n): -).
   6. m  Teünis Hillinck LICHTEVOET, gedoopt op 01.09.1715 te Bourtange (getuige(n): -). Een Soontje van Johannes Lichtvoet en Swaentje Roeleffs, en is genaemt Teünis Hillinck.

VI.15    Alcke Jans LIGTEVOET, geboren vor 1689. Abkunft unsicher! Dochter van Jannes LIGTEVOET en Lucke HILLINGH (zie V.9).
Gehuwd voor de kerk met Dettmer HOIJTINGH.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wubbe, gedoopt op 09.05.1709 te Vlagtwedde (getuige(n): -), overleden vor 1712.
   2. m  Wubbe, gedoopt op 29.04.1711 te Vlagtwedde (getuige(n): -).
   3. v  Janna, gedoopt op 24.09.1713 te Vlagtwedde (getuige(n): -).

VI.17    Catharina LICHTVOET. Abkunft unsicher! Dochter van Jannes LIGTEVOET en Lucke HILLINGH (zie V.9).
Gehuwd voor de kerk met Everwijn JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lucke, gedoopt op 15.01.1699 te Bourtange (getuige(n): -).
   2. m  Everwijn Hellemich, gedoopt op 27.08.1702 te Bourtange (getuige(n): -).
   3. m  Everwijn, gedoopt op 26.07.1705 te Bourtange (getuige(n): -).

V.13    Wendelke Tonnis HILLINGH, geboren ca. 1643 te Sellingen, Groningen, overleden nach 1721 te Vlagtwedde, Groningen, overleden na 1721 Vlagtwedde. Dochter van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk ca. 1669 te Sellingen met Imel Jans HOIJTINGH, geboren ca. 1645 te Vlagtwedde, overleden op 07.08.1711 te Vlagtwedde, zoon van Johan Hiddes HOIJTINGH en Alcke Frericks HARDINCK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Detmer, geboren ca. 1670 te Vlagtwedde.
   2. m  Ede, geboren ca. 1678 te Vlagtwedde.

V.14    Harm Tonnis HILLINGH, geboren ca. 1645 te Sellingen, overleden 1693-1705, zoon van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk (1) te Sellingen met Griete GEERTS.
Gehuwd voor de kerk (2) te Sellingen met Geeske EVERTS, geboren ca. 1668, overleden na. 1731.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Ancke (zie VI.21).
   2. v  Alcke, geboren ca. 1692 te Sellingen, overleden na 17.11.1718.
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Harm (zie VI.24).

VI.21    Ancke HILLINGH, geboren ca. 1687 te Sellingen, overleden 1736-39 te Sellingen, dochter van Harm Tonnis HILLINGH (zie V.14) en Griete GEERTS.
Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1711 te Sellingen met Harmannus JANS, geboren ca. 1681, overleden 1714-18 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1719 te Sellingen, huwt voor 17.11.1718. Echtgenoot is Hindrick SUIJDER (Hindrick Hindricks Suijder), geboren ca. 1682 te Ter Apel, overleden 1736-39 te Sellingen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Leene HILLING, geboren ca. 1711 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen, 06.04.1736 Huwelijkscontract te Sellingen tussen Leene Harmannus en Hinderik Jans.
De bruid doet afstand van de plaetse die wordt bewoond door haer stiefvader Hindrick Hindricks en haer moeder Ancke Harms. Echtgenoot is Hindrik JANS.
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Ancke HILLING, geboren ca. 1718 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen, huwt voor 05.05.1747 met Jan JANS.
   3. m  Harm Hindriks HILLING, kleermaker, geboren ca. 1720 te Sellingen, overleden nach 1752 te (Roswinkel?).
Gehuwd voor de kerk 1747 te Sellingen, 05.05.1747 Huwelijkscontract te Laude tussen Harm Hindriks Hillige en Annegien Jans. De bridegom neemt, met instemming van zijn voormonders Jacob Ter Borg ein Roelf Luickens, de bruid op in zijn behuizing en landerijen. Hij beloft zijn twee zusters, Annechien Hindriks x Jan Jans en Alke Hindriks uit te keren elk 120 Car.gld.
Degingsluiden bruidegom: Jan Jans / Jacob Jurjens Ter Borg / Anke Hindriks / Alke Hindriks en Roelf Luickens.
Idem bruid: Roelef Jaaans / Anke Harms Sassen / Wolter, Jan en Hindrik Jans.
Getuigen: Ede Berents (6) en Detmer Meendering (1+2) met Annegien JANS, geboren ca. 1722 te Roswinkel, overleden op 25.11.1783 te Roswinkel.
   4. v  Alcke HILLING, geboren ca. 1722 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Roswwinkel met Harm JANS.

VI.24    Harm HILLINGH, geboren ca. 1700 te Sellingen, hij is veiimoedelijk gedoopt na overlijfen van zijn vader en daarom Harm genoemd. Overleden na 1739, zoon van Harm Tonnis HILLINGH (zie V.14) en Geeske EVERTS.
Gehuwd voor de kerk voor 1731 te Sellingen met Maria (Mariecke) Jans TRENNING, gedoopt op 01.08.1706 te Boertange, overleden na. 1739, dochter van Jan TRENNING (Jan Geerts Trenning) en Maria Agnes CRAM.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harm, gedoopt op 03.02.1732 te Sellingen (getuige(n): -). Eltern: Harrem Hillinck und Marie Jans
   2. v  Janna HILLING, gedoopt op 08.05.1734 te Sellingen (getuige(n): -). Eltern: Harm Hilling en Marieke Jans.
   3. m  Seebe (zie VII.38).
   4. m  Geert HILLING, gedoopt op 01.11.1739 te Sellingen (getuige(n): -). Eltern: Harm Hilling en Mariecke Jans.

VII.38    Seebe HILLINGH, gedoopt op 09.12.1736 te Sellingen, overleden na 1769, zoon van Harm HILLINGH (zie VI.24) en Maria (Mariecke) Jans TRENNING.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd te Ter Apel met Grietje BERENTS, 29 jaar oud, geboren te Jipsinghuizen, gedoopt op 15.09.1737 te Vlagtwedde, dochter van Berent JANS en Ancke MEPSCHE (Ancke Hindriks Mepsche).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harm, gedoopt op 23.07.1769 te Sellingen.

IV.4    Johan HILLING (Kolter, später Eyßing), meijer op Erve Colters, geboren ca. 1602 te Sellingen (gezindte: ev.), overleden nach 1657 te Borsum, 17-12-1632 Sicce Engelberts soldaat verzoekt tat Johan Hillingh op Colters erve zal worden verboden om een akker bouwland to bebouwen, die hij in huur heeft van Bele Johans huis alhier. Johan Hillingh is meijer van Albert Colters.
Johan Hillingh (genoemd Johan Colters) is pachter van Colters erve van 1634 tot 1644.
1652 in Borsum, Kirchspiel Aschendorf: "ist samt Familie anderen Bekenntnisses, neigt aber schon dem Katholizismus zu", zoon van Harm HILLINCK (zie III.1) en N N.
Gehuwd voor de kerk, huwt voor 14.10.1630 met Imel HARMS (gezindte: ev.).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hermann, geboren ca. 1631 (gezindte: ev.), 1652 genannt.
   2. m  Herman (Kèolters) (zie V.18).
   3. m  Japke (?Jacob?), geboren ca. 1636 (gezindte: ev.), 1652 genannt.
   4. v  Geske Geseke, geboren ca. 1638 (gezindte: ev.).
   5. m  Claes Niclaß, geboren ca. 1640 (gezindte: ev.).
   6. m  Gerdt, geboren ca. 1642 (gezindte: ev.).
   7. v  Geseke Gesike, (?Gebke?), geboren ca. 1644 (gezindte: ev.).
   8. v  Ide Edo, geboren ca. 1646 (gezindte: ev.).
   9. v  Albert, geboren ca. 1647 (gezindte: ev.).

V.18    Herman HILLING (Kèolters), geboren ca. 1633 (gezindte: ev.), overleden nach 1684, 1652 genannt, als Herman 2do genitus, wird 1667 als Vormund eingesetzt, urk. 1652-1684. Zoon van Johan HILLING (Kolter, später Eyßing) (zie IV.4) en Imel HARMS.
Gehuwd met Anna N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Albert SCHLOET, geboren te Rhede, gedoopt op 24.08.1680 te Rhede, overleden te Brockhusen, begraven te Rhede.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software